Hoogtepunten uit de koormuziek

De drie koorstukken in dit concert waren alle drie in hun tijd vernieuwende composities.
In zijn Mis in C breekt Beethoven met de traditie door transparante romantische muziek te schrijven, geheel in dienst van de misteksten. De Symphonie des psaumes van Stravinsky doet in niets denken aan de klassieke symfonie. Zo ontbreken violen en altviolen en liet Stravinsky ook de sonatevorm los. Als hommage aan de honderd jaar geleden geboren Bernstein staan zijn Chichester Psalms op het programma. Een veelkleurig werk met jazzy invloeden, waarin Bernstein ook zijn joodse wortels niet verloochent.