Eén concert, één hoofdpersoon, twee werelden

Koning David is de centrale figuur in dit najaarsconcert van de KCOV Amsterdam. Allereerst is daar het zelden uitgevoerde Le roi David van Arthur Honegger. Een oratorium of, zoals hij het zelf betitelde, een ‘Symfonische psalm in drie delen’. In het eerste deel maken we David mee als herdersjongen en legeraanvoerder, in het tweede als koning, en in het derde ook als profeet. Honegger schreef het op 29-jarige leeftijd in 1921. Critici roemden Honeggers innovatieve benadering, vooral voor die tijd. Een vernieuwing die ook vandaag moeiteloos te horen is. Vertrouwder klinkt de boetvaardige David in Davidde penitente van Mozart. In dit werk erkent David dat hij grote fouten heeft gemaakt en vraagt hij God om vergeving. Mozart gebruikte veel van de muziek van zijn Grosse Messe om Davids smeekbeden te verklanken. Eén concert, één hoofdpersoon, twee werelden.

KCOV Amsterdam

De KCOV (Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging) Amsterdam is een van de grote oratoriumkoren van Amsterdam. Twee keer per jaar verzorgt het koor een uitvoering in Het Concertgebouw. Daarbij wordt KCOV Amsterdam bijgestaan door professionele orkesten en solisten.