Op dinsdag 28 november in de Oosterkerk in Amsterdam. Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Concerten in de Oosterkerk
Minstens drie keer per maand is er een gratis concert in de Oosterkerk. Op de (meestal) derde zondagmiddag van de maand een koffieconcert en op de eerste dinsdagavond en derde vrijdagmiddag van de maand treden (oud-)studenten van het Conservatorium van Amsterdam op.

Het concert van december is verplaatst naar dinsdag 28 november i.v.m. Sinterklaas-avond.