Van de Westermarkt naar de Dam

Normaal gesproken klinkt de Johannes Passion op Goede Vrijdag in de Westerkerk. Maar vanwege de renovatie is het niet mogelijk om dit indrukwekkende werk van Bach dit jaar daar goed te kunnen uitvoeren. Gelukkig is er de mogelijkheid om voor één keer een uitstap te maken naar De Nieuwe Kerk. In een rijke Westerkerk-traditie van ruim 65 jaar zullen het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten onder leiding van Jan Joost van Elburg, de Johannes Passion uitvoeren.

De kerkenraad van de Westerkerk en het bestuur van de Stichting Cantatediensten Westerkerk zijn de Protestantse Kerk Amsterdam zeer erkentelijk dat zij de mogelijkheid kregen om in De Nieuwe Kerk aan de Dam de Johannes Passion te laten klinken. In deze cantatedienst zal dr Cristina Pumplun voorgaan en Jos van der Kooy zal het hoofdorgel bespelen.

Kom op Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur (deur open 19.00 uur) naar De Nieuwe Kerk aan de Dam en breng je familie en vrienden mee. De cantatedienst is gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden.

Uitvoerenden

Westerkerkkoor en Ensemble 't Kabinet
Mark Bonney (Evangelist en tenor-aria’s)
Harry van der Kamp (Christus) · Paulien van der Werff (sopraan)
Brennan Hall (alt) · Bas Kuijlenburg (bas)
JanJoost van Elburg (dirigent)
Dr. C.M. Pumplun (predikant)
Jos van der Kooy (grote orgel)