Beethoven

Daniel Harding leidt bovendien Beethovens Derde symfonie, de 'Eroica'. Een wervelwind van emoties en gedachten, geïnspireerd door de revolutie die waaide door Europa. Aanvankelijk was de symfonie een eerbetoon aan Napoleon. Maar deze viel voor Beethoven door de mand door zichzelf eigenhandig tot keizer te kronen. En met zulk machtsvertoon had de componist weinig. De 'Eroica' gaat juist over het tegenovergestelde: het eenvoudigweg mens zijn. Gelijk aan andere mensen. Het heldendom dat voor iedereen nabij is.