Händel in Londen

Wie zou in Händels Londen geen musicus hebben willen zijn? Rond 1740 was de Britse hoofdstad een eldorado voor innovatieve kunstenaars en creatieve entrepreneurs. Händel was een van de meest 'clevere' onder hen. Toen het operagezelschap waarmee hij samenwerkte in 1744 geen nieuw seizoen kon presenteren, richtte Händel zelf een reeks oratoriumconcerten in.

Een jaar later kwam zijn lucratieve onderneming echter onder druk te staan door de pogingen van ‘Bonnie Prince Charlie’ om het Huis Hannover ten val te brengen. De Hertog van Cumberland overwon de rebellen en werd door Händel bedacht met een heus overwinningsoratorium: Judas Maccabaeus, een werk dat vrijwel onmiddellijk tot de händeliaanse canon ging behoren. De triomf van de Joodse held op vijandige legers wordt verhaald in drie akten, voorafgegaan door een van Händels mooiste ouvertures.

Kleurrijk oratorium

Dirigent Jan Tomasz Adamus, alumnus van het Amsterdamse Conservatorium, leidt de Capella Cracoviensis en vier solisten door een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten – van het prachtige donkere coloriet van de fagotten in 'Pious orgies' tot de stemmen-tsunami van 'Sound an alarm'.