Nooit geheel voltooid

Mozart schreef dit Requiem in opdracht van de Oostenrijkse graaf Walsegg, die hem hiervoor een aanbetaling deed. Na zijn dood kon Mozarts weduwe Constanze dat bedrag niet terugbetalen; zij vroeg daarom een leerling, Franz Süssmayr, om het te voltooien. Sindsdien hebben verschillende componisten een poging gedaan om het werk op Mozarts niveau te voltooien, met wisselend succes.