Vorm en inhoud

De Fryske Passy (Jehannes Passy) bestaat uit negen delen. Het eerste en laatste deel zijn gesproken door solostemmen. Het eerste deel refereert aan het Bijbelboek Genesis: ‘In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God, dit was in het begin bij God.’

Het laatste deel vormt tekstueel de hoopvolle brug van Goede Vrijdag (de dag waarop traditioneel het Johannes Passieverhaal wordt gelezen) naar Pasen: ‘Hoe ver is de nacht, wachter, hoe ver? De dag is komende, zegt de wachter, maar nog is het nacht.

Lyrische pers

Een voorstelling waarover in NRC Handelsblad geschreven werd (4 sterren): ‘De Fryske Passy is kaal en streng als de grond en het evangelie waaruit hij voortkomt. Maar Pruiksma laat ook mysterie ontwaken in hypnotische klankbeelden. De baslijnen graven zich in, de piano wringt, het slagwerk verontrust en het Fries met zijn lange klinkers waait over de vlakten.

In Pruiksma’s Passy vervloeien verleden, heden en toekomst in muziek en woord. Hij toont zich een waardig erfgenaam maar tevens tegenhanger van Bach.’ H. Pruikma: ‘Deze Fryske Jehannes Passy – met als uitgangspunt het evangelie van Johannes – is het verhaal over macht en onmacht en de vele kanten die de waarheid kent. De muziek is in een eigentijds idioom geschreven. Een theatraal concert waarin de belichting de muzikale verbeelding versterkt. Meer weten over deze Jehanne Passy ga naar de site voor informatie en kaarten.