Cultstatus in Turkije

In Europa en aan het Ottomaanse hof ontstond in de 19e eeuw een uitwisseling tussen de verschillende muziekculturen, denk bijvoorbeeld aan Mozarts Rondo alla Turca. Maar pas in de jaren 20 van de 20e eeuw openden in Turkije de eerste conservatoria in westerse stijl. De componisten die daar studeerden, op de grens van Oost en West, verenigden twee tradities.

Tweeënhalve eeuw beslaat de levensloop van het strijkkwartet tot nu toe; tweeënhalve eeuw staat het genre in verbinding met andere culturen, talen, kunsten en stijlen. Ergens tussen een concert, lecture-recital en cross-over liggen de Extending String Quartets, waarin deze verbindingen worden gecreëerd en (her)ontdekt. Van Amerikaanse West Coast-componisten tot een ontmoeting tussen Oost en West, van popmuziek tot videokunst – grenzen worden opgezocht, opgerekt en vervagen gaandeweg.