Vanuit de bijbel naar bladmuziek, wie was Elia?

Klimaat en politiek. Israel is op een dieptepunt in zijn geschiedenis. De strijd om de macht wordt op hoog niveau uitgevochten. Koning Achab trouwt met de Fenicische prinses Izebel en zoekt heil bij de god Baäl. Dan verschijnt de profeet Elia.

Elia verkondigt grote droogte als straf van Jahwe, de god van Israel. Het komt tot een confrontatie tussen de priesters van Baäl en Jahwe. Het offer voor Jahwe wordt met hemels vuur ontstoken en de priesters van Baäl worden op bevel van Elia gedood. Dan is Elia zijn leven niet meer zeker. Hij vlucht bij de berg Horeb de Sinaïwoestijn in. Uiteindelijk wordt Elia in een wervelwind, veroorzaakt door een goddelijke wagen, in de hemel opgenomen.

Het  Hoofdstadkoor uit Amsterdam en het  Residentiekoor uit Den Haag gaan dit magistrale werk ?samen uitvoeren onder de bezielende leiding van Martin van der Brugge. M.m.v. Kaiyi Min - sopraan - Alison Metternich - alt - Ben Heijnen - tenor - Marijn Zwitserlood - bas en het Dordrechts Kamerorkest.