Beethoven en de geest van tolerantie

De voorstelling is gebaseerd op Goethes treurspel Egmont, waarvoor Beethoven muziek schreef, en op Beethovens Derde symfonie ‘Eroica’. De componist – 250 jaar geleden geboren – wilde zijn symfonie opdragen aan Napoleon. Maar toen de Fransman de idealen van de Franse Revolutie verraadde en zich tot keizer liet kronen, kraste Beethoven woedend diens naam door. Egmont geeft een boeiend en onpartijdig relaas van de historische feiten, vanuit een hedendaags bewustzijn van vrijheid en tolerantie.