Beethoven

Wat hebben Beethovens Strijkkwartet in F en Strijkkwartet in Bes gemeen? Bijvoorbeeld dat ze grondig herschreven zijn. Het Strijkkwartet in F werd twee jaar na zijn ontstaan compleet verbouwd. ‘Nu heb ik pas geleerd hoe je een kwartet schrijft’, meldde Beethoven aan een bevriend violist. Het Strijkkwartet in Bes werd kort na de première voorzien van een ander slotdeel. De oorspronkelijke 'Grote fuga', inderdaad monumentaal van toon en omvang, groeide uit tot een zelfstandig gewaardeerd werk. Het bijbehorende kwartet ondertussen kreeg een veel lichtere, folkloristisch getinte finale. Beide werken tonen Beethoven op zijn veelzijdigst: van flitsend tot zangerig, van gespierd tot vol emoties. Het Dudok Quartet in twee contrastrijke composities.