De Verborgen hand

De verborgen hand is een roman over vriendschap, die zich afspeelt in de toneelwereld, en waarin de muziek van vrouwelijke componisten een opmerkelijke rol speelt. Vrouwelijke componisten vormen een onbekende, onterecht onopgemerkte kunstenaarsgroep. In het programma De verborgen hand, dat een kleine twee uur duurt, komen deze vrouwen tot leven door middel van hun geschiedenis en hun werk. Aan bod komen de bij insiders enigszins bekende componistes als Clara Schumann-Wieck en Hildegard von Bingen, maar ook de vrijwel nooit genoemde componerende vrouwen als Cécile Chaminade, Maria Theresia von Paradis en anderen. Een unieke kans om kennis te maken met klassieke werken die u nooit eerder hoorde.

Noud Bles (Vinkeveen, 1945) is dichter, schrijver, vertaler, romancier en organisator van literaire publieksactiviteiten. De verborgen hand is zijn zesde roman. In zijn verhalen en romans botsen faustiaanse ambities op de beperkingen van de mens.

Sebastiaan Oosthout (Nijmegen, 1966) is concertpianist en docent piano. Hij speelt als solist in groot en in klein verband en heeft verschillende CD’s uitgebracht.

Programma:

Maria Theresia  von  Paradis : Sicilienne Es voor piano (datum onbekend)
Cécile   Chaminade Au pays dévasté (1919)
C lara  Schumann-Wieck Romance voor piano Opus 11 No 2 (1839)
Louise  Adolphe   Le  Beau Oorspronkelijk thema met variaties Opus 3 (1874)
Hildegard   von   Bingen O frodens virga voor piano solo (ca 1140)
Wolfgang   Amadeus  M ozart Pianoconcert No 18 Bes KV 456 (fragment voor piano solo) (1784)
Fanny  Hensel-Mendelssohn-Bartoldy Lied ohne Worte Op 8 No 1 (1827)
Teresa   Carreno Teresita, petite valse (1884)  
De verborgen hand, deze roman  verscheen in oktober 2017 bij Aspekt,   
Mine &  Ours, CD van Sebastiaan Oosthout en Kimberly Harrison, muziek voor piano vierhandig van Ravel, Debussy, Satie- J.S. Bach-Kurtág, Barber en Gershwin