Takemitsu, Ravel en Poulenc

Omgekeerd werd de Japanse componist Toru Takemitsu sterk 'gekleurd' door Debussy. Van hem klinkt And then I knew ‘twas Wind, naar een dichtregel van Emily Dickinson: droomachtige muziek vol natuursymboliek. Ook de werken van Ravel en Poulenc bewijzen hoe onontkoombaar de invloed van Debussy's hyperverfijnde stijl was.