Elena Urioste speelt Coleridge-Taylor

Een Amerikaanse criticus noemde violiste Elena Urioste een 'triple threat', zoiets als een drietrapsraket. ‘Met overvloedige hoeveelheden schoonheid, hersens en talent.’ Urioste soleert in Samuel Coleridge-Taylors Vioolconcert in g. Een contrastrijk en lyrisch werk dat in sfeer heel mooi aansluit bij Brahms' weelderige Tweede symfonie.