Gevecht tegen doof- en blindheid

De componist Bernd Alois Zimmermann moet zich in het na-oorlogse Duitsland al even geïsoleerd hebben gevoeld als de door doofheid geplaagde Beethoven anderhalve eeuw eerder. Beiden vochten tegen en met hun handicap, tot ze niet meer konden. Het gevecht met de doofheid stuurde Beethoven onontkoombaar naar een hermetische klankwereld en Zimmermann beëindigde, gek gemaakt door blindheid, zijn leven.

Tabea Zimmermann speelt Bartóks Alvioolconcert

György Kurtág had de gedroomde leerling van Béla Bartók kunnen zijn. In zijn werk volgt hij echter Anton Webern, een man van weinig noten. Hier heeft hij met zijn hommage aan Pierre Boulez een voor zijn doen omvangrijk werk geschapen. Ook is te horen dat hij aandachtig luisterde naar de hommage die Boulez zelf bracht aan zijn gestorven vriend Bruno Maderna. Toen Béla Bartók in 1945 overleed liet hij een onvoltooid soloconcert voor altviool na. Hij schreef het in Manhattan, doodziek en op een steenworp afstand van Carnegie Hall. 'The American Dream' bleef voor hem een droom. Zijn nu eens dansante, dan weer melancholieke Altvioolconcert staat eenzaam aan de top van het altvioolrepertoire, mede door toedoen van zijn pleitbezorger Tabea Zimmermann.