Dubbelconcerten Bach

Candida Thompson leidt Amsterdam Sinfonietta in de dubbelconcerten van Bach. Die waren waarschijnlijk oorspronkelijk bedoeld voor viool en hobo. Bach werkte voortdurend zijn eigen stukken om. In het geval van het Concert in c met een buitengewoon vloeiend en rijkgeschakeerd resultaat. Alle instrumenten geven elkaar de ruimte. In het Concert in C is vooral de dialoog tussen de Jussens’ piano’s onderling opvallend levendig. Je hoort ook drie delen uit Bachs Kunst der Fuge. En Fazil Say’s Night, een spannend en licht mysterieus quatre mains-werk, speciaal voor de Jussens gecomponeerd.