Bachs Johannes-Passion

Bach componeerde de Johannes-Passion in 1723, in zijn eerste jaren als cantor van de Thomaskerk in Leipzig. In Bachs Johannes-Passion ligt het grote accent niet op het lijden (in tegenstelling tot de Matthäus-Passion waarin 'het gekwelde hart siddert'). Jezus smeekt nooit, twijfelt niet, treurt niet, wanhoopt niet en is niet verongelijkt omdat zijn discipelen in slaap zijn gevallen. Hij heeft alles onder controle en wordt niet gekruisigd, maar láat zich kruisigen. De Johannes-Passion is dan ook een triomfstuk, een jubelzang, een uiting van geloof en blijdschap. Een geniaal muziekstuk dat hoop op de toekomst brengt, in de ruimste zin van het woord.