Chopins Tweede pianoconcert

Het concert dat nu bekend staat als Chopins Tweede pianoconcert, is eigenlijk zijn eerste. Maar omdat het als tweede gepubliceerd werd, is de volgorde omgedraaid. De twee pianoconcerten zijn allebei jeugdwerken, gecomponeerd als showstukken voor de reizende pianovirtuoos. Dat was Chopin bij uitstek, hij was al beroemd toen hij op zijn 21ste in Parijs aankwam (en daar zijn naam direct veranderde van Fryderyk in Frédéric). Zijn reputatie als pianist is overigens gebaseerd op maar enkele tientallen publieke optredens. Eigenlijk hield hij er niet van: grote concertzalen, programmaboekjes, posters... De schaarse optredens hebben wellicht alleen maar bijgedragen aan Chopins legendarische status.