Werken rondom het thema Jezus' liefde

Aan de hand van beeldende muziek en gezongen teksten komen we uit bij het thema van deze avond: Jezus' liefde in Zijn komst op aarde. Knielen bij de kribbe is een nieuw instrumentaal werk, speciaal gecomponeerd voor deze avond. Na de pauze komt het koor in het nieuwe oratorium Petrus uit bij Jezus' liefde in Zijn leven op aarde. In het bijzonder bij de storm op zee. Met een stralend Gloria wordt de veelkleurige avond afgesloten.