Verschillende nationaliteiten

171 Samba Ensemble werd in Amsterdam in 1986 opgericht. De groep bestond uit musici van verschillende nationaliteiten.

Zij werden geïnspireerd door de moeilijkheden waar emigranten mee kampen, heimwee, gemis en de angst voor het onbekende. Met moed bouwen ze een plek voor zichzelf in de vreemde cultuur. Enkelen lukt het om zich te legaliseren en hier te vestigen. Het hart blijft schommelen tussen het hier en het daar in wisselende affectieve en existentiële gemoedstoestanden. In die tijd vertegenwoordigde deze groep de stem van de Braziliaan in Nederland.

Twee oprichters van de groep zullen Nederland na jaren weer bezoeken nadat ze zijn teruggekeerd in Brazilië. Zij zullen met vele van de oorspronkelijke leden van de groep éénmalig optreden!
Kom met ons dansen en zingen om deze reünie samen te vieren!

De naam 171 is afgeleid van een artikel in het Wetboek van Strafrecht in Brazilië: het gaat om fraude en bedrog.