Ontroerend muziekprogramma

Wat gaat er in je om als je moet vluchten, als je alles wat bekend en vertrouwd is moet achterlaten? En als je veilig de overkant bereikt, wat dan?

Een ontroerend muziekprogramma waarbij de eindregie in handen is van Majd Mardo, acteur bij het Internationaal Theater Amsterdam. Het koor wordt begeleidt door het echtpaar Rani Elias (dirigent) en Karoun Baghboudarian (repetitor).