Swingende stilte

De kinderen uit het publiek worden opgeroepen mee te doen aan een wereldwijd Stil Protest. Ze nemen het als groep op voor de 'bedreigde soort' stilte die aan het uitsterven is. Maar dan dreigt zelfs muziek verboden te worden en komt de drummer in opstand.

Kom luisteren naar de swingende stilte in deze muzikale voorstelling waar je dwars doorheen mag lachen.

Stil of ik schiet wordt gemaakt door STIP theaterproducties in samenwerking met Festival Cement.


Website House of Nouws