Verhaal

In Juffenballet bevindt zich in de koffiekamer een geheime deur naar een andere wereld. Plotseling bevinden we ons in een bos, waar de juffen samenkomen. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie van te stoken, ze dansen wild uit de maat, brouwen mengsels en smeden geniepige plannetjes. Ze willen de schooldirectrice, een oude hippie met flowerpoweridealen, van de troon stoten. De school moet vernieuwd worden met strakke regels en prestatiedruk, een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden?