Verhaal

Wat bromt en zoemt en fladdert daar? Laat je meenemen met liedjes en spel in een wereld van dag en nacht. Een spinnetje schudt een dauwdruppel van zijn poot, een vlieg raakt verstrikt in een web en een dag duurt een leven lang voor de vlinder. Mieren dragen ijverig takken die groter zijn dan zichzelf. Bij het vallen van de avond zingt een krekel zijn mooiste lied en ‘s nachts fonkelt het van vuurvliegjes. Of de krekel de volgende morgen haalt, dat weet hij niet. Maar wat geeft het? Waar het begin of einde is dat weet geen rups.