Vier cellisten, vier nationaliteiten, vier individuele zoektochten

Cellofenomeen Giovanni Sollima zette met het prijzengeld van de Anner Bijlsma Award (de internationale oeuvreprijs die hij in 2018 ontving) een intensief ontwikkelingstraject op voor vier jonge internationale cellisten. Alle vier willen méér dan het geijkte repertoire spelen. Samen met hen ging hij op zoek naar hun eigen muzikale identiteit: wie willen ze zijn in de muziekwereld? Wat willen ze maken? Wat willen ze hun publiek vertellen?