De troostende werking van muziek

Een aantal van deze in Nederlands-Indië geboren Indo-Europeanen slijt tegenwoordig hun laatste levensjaren in het Indisch en Moluks Verpleeghuis Rumah Kita te Wageningen. Hun dierbare maar soms ook traumatische herinneringen aan hun geboorteland worden echter met de tijd hoe langer hoe vager.

De cultureel ambassadeur van dit Verpleeghuis en zijn collegae doen er daarom alles aan om de herinnering van de bewoners aan Nederlands-Indië zoveel mogelijk te stimuleren. Het eten, de kleuren, de planten in de tuin, de foto’s en schilderijen die overal in het Verpleeghuis hangen, alles ademt Nederlands-Indië. In de praktijk blijkt echter vooral muziek, en dan met name authentieke Indische Krontjongmuziek, het vermogen te hebben om herinneringen op te roepen.

Op magische wijze blijken aan de typische Krontjong-tonen lang vergeten beelden uit het verleden te kleven. Daarom is Rumah Kita er alles aan gelegen om deze krontjongmuziek voor zoveel mogelijk bewoners zo toegankelijk mogelijk te maken.

In Nederland bestaat nog slechts één muziekgroep die authentieke krontjongmuziek speelt, dat is het ensemble Abadi. Hoe geweldig zou het zijn als Rumah Kita en zijn cultureel ambassadeur erin zouden slagen om dit Krontjong-ensemble voor zijn bewoners te laten optreden…