Genesis

In den beginne schiep De Filosoof Haar hemel en aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest, gevuld met de Ideeën van De Filosoof, zweefde over de wateren.

Sinds 2006 zet een groep filosofiestudenten van de Universiteit van Amsterdam zich jaarlijks in om Wijsgerig Festival DRIFT te organiseren. De oprichting van DRIFT kwam voort uit onvrede over de kwaliteit van het aanbod van wijsgerige festivals, en de liefde voor de wijsbegeerte en de wens om deze liefde met anderen te delen.