Overzicht van de deelnemende torens

De te bezoeken torens zijn zeer divers: van oud tot zeer modern; toegankelijk en minder toegankelijk. Bij het “beklimmen” van de torens zijn de bezoekersvoorwaarden van toepassing.

Wil je meer lezen en weten over de torens in alle stadsdelen van Amsterdam, ga naar de website van Open Toren Dag of naar hun Facebookpagina.

Een cadeau aan de stad door het organiseren van een bijzondere Open Toren Dag in het teken van 750 jaar Amsterdam in 2025.

Momenteel werken zij aan de eerste plannen. Hierbij is gebleken dat de voorbereidingen voor het geven van het unieke cadeau aan de stad veel tijd gaan vergen. Ook het gratis houden van de dag, de toegang tot de torens is vrij, vergt de nodige inspanningen om subsidies en sponsorgelden bijeen te krijgen. Om de tijd en geld niet te versnipperen heeft de organisatie besloten om in 2023 en 2024 geen Open Toren Dag te organiseren.