Altijd zijn imkers, goed ingepakt, in alle eenzaamheid aan het werk. Een keer per jaar is dat anders. In het natuurmuseum slingeren (oogsten) ze dan de honing en vertellen ze bezoekers over doppen, tuters en kwakers.