De stichting Artzaanstad heeft ten doel het bevorderen van de eigentijdse kunst, dit in de ruimste zin van het woord zonder daarbij winst te beogen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het evenement Artzaanstad Event profileert zich als onderscheidende kunstbeurs in de regio. Dit jaarlijks terugkerende evenement is er voor de kunstenaars en kunstliefhebbers, zonder tussenkomst van galeries. Hierdoor ontstaat een laagdrempelige kunstbeurs met kunst voor iedereen. Al het werk dat getoond wordt gedurende de beurs is niet alleen te koop, maar ook te huur. Artzaanstad Event is een waardevolle toevoeging op de culturele agenda van Zaanstad. Door het aantrekken van mediapartners zet de Stichting Art Zaanstad in op meer bekendheid buiten de Zaanstreek. Samen met ondernemers, gemeente en media wil Artzaanstad het belang van de streek in de metropoolregio benadrukken.