Line up

  • AIR 1 | REGGAETON / LATIN / URBAN
  • AIR 2 | LOVE REGGAETON (100% Reggaeton)
  • AIR 3 | SALSA/BACHATA/MERENGUE