Problemen van de oprukkende ontbossing

De Marrons laten zien hoe zij leven. volgens de wetten van de aarde terwijl ook bomen, rivieren en krekels meeacteren. Maar dan wordt het tijdloze ritme van het oerwoud onderbroken. Kunnen de Marrons hun krachtige band met het land in stand houden als multinationals de regio steeds verder ontbossen?

De Nederlandse kunstenaars Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan, en de Surinaamse theatermaker Tolin Alexander hebben de Marrongemeenschap intensief betrokken bij de ontwikkeling van de film, die tot stand kwam door een experimenteel proces van collectief scriptmaken en performance. Het resultaat is een unieke filmische vorm waarin documentaire, poëzie en theater samenkomen.