Sandra of a Thousand Delights (1965) en Lezing

Vooraf aan de vertoning van 13 november geeft dr. C.L. Caspers, classicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Murmelliusgymnasium te Alkmaar, een korte inleiding over de mythe. Na de film is er een gesprek tussen Christiaan Caspers en het publiek, onder leiding van filmcriticus Gawie Keyser.

Filmfestival van Goden en Mensen

De klassieke oudheid op het witte doek: zie Odysseus oog in oog staan met kolonel Kurtz in Apocalypse Now, Hercules afdalen naar een aartsvijand gespeeld door Christopher Lee en snak naar adem bij de schoonheid en wraaklust van Elektra in Luchino Visconti’s meesterwerk Sandra of a Thousand Delights.

Aanleiding voor het festival is de recente, hernieuwde belangstelling voor de literatuur van de Oudheid en de wijze waarop de klassieke verhalen zich verhouden tot de moderne tijd, juist in film, een kunstvorm waarin mythen en sagen zich haast vanzelfsprekend nestelen in verhalen die regisseurs vertellen.

Bezoekers van FGM in Studio/K kunnen zich verheugen op het zien van klassiekers van de grootmeesters Francis Ford Coppola, Luchino Visconti, Alfred Hitchcock en Mario Bava. Ook kunnen ze in allerlei panels, columns en voordrachten verzorgd door een team van enthousiaste experts opnieuw kennismaken met de literatuur van de Oudheid: Homeros, Ovidius en de drie grote tragedieschrijvers Aischylos, Sophokles en Euripides.

Dit en nog veel meer in de allereerste editie van het Filmfestival van Goden en Mensen (FGM) in november in Studio/K. Om het festival te realiseren heeft zich een heus dream team gevormd: classici van de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Klassiek Verbond, weekblad De Groene Amsterdammer en Studio/K.

Bekijk vooral ook de overige titels uit FGM
Jason and the Argonauts (1963) | FGM
Apocalypse Now (1979) | FGM
Hercules in the Haunted World (1961) | FGM
Vertigo (1958) | FGM