De beelden zijn rechtenvrij te gebruiken, echter alleen voor redactioneel gebruik met een informatief karakter en uitsluitend voor publicaties zonder winstoogmerk. De algemene voorwaarden voor gebruik kunt u vinden op de I amsterdam Mediabank onder het kopje ‘Informatie’.