Van data tot actieplan: data driven city marketing

Met welke gegevens en onderzoeken werk je als basis van een gerichte marketing strategy. En hoe kom je van data tot een actieplan.

Overlast door drukte: een integrale aanpak

De drukte in Amsterdam als stad is geen nieuws, een geïntegreerde aanpak, spreiding en uitbreiding van alternatieven door samenwerking met de regio kan de oplossing bieden.

De kracht van de omvang: van stad naar metropool

Door de juiste samenwerkingen op te zetten kunnen initiatieven een grotere reikwijdte behalen en oplossingen worden gevonden voor de mogelijke problemen die zich tegenwoordig in steden zoals Amsterdam voordoen.

Digitale trends en ontwikkelingen: hoe integreer je digitale oplossingen in je strategie

Gerichte informatie voorzieningen voor specifieke doelgroepen via digitale kanalen, kan je bereik vergroten. Hoe verdergaande digitalisering te integreren in je aanpak.

I amsterdam, het beeldmerk van Amsterdam: over DNA, merkwaarde en merkbeeld

Het merk van Amsterdam is veel meer dan een zichtbaar beeld, maar omarmt alle stakeholders van Amsterdam. Het is het verhaal van iedereen die iets met Amsterdam heeft.