De Vrijheidsmaaltijd in 2017

De Vrijheidsmaaltijd is op 5 mei samen eten rond verhalen over (on)vrijheid, verzet, bevrijding en democratie. Dat verhaal kan gaan over de actualiteit, maar mag ook refereren aan historische gebeurtenissen. We delen onze geschiedenissen, we vieren dat we samen in de vrije stad Amsterdam wonen en kijken kritisch naar hoe we die hebben georganiseerd. Het is een nieuwe traditie waar de afgelopen jaren steeds meer organisaties, bedrijven, buurthuizen en individuen in alle buurten zich bij aansloten.

In 2017 is er jaarthema waar het verhaal rond de maaltijd zich op kan toespitsen: De Nieuwe Tijd. Met de inval van de Duitsers in 1940 brak, ook letterlijk, een nieuwe tijd aan. De klok werd 40 minuten vooruit gezet. Na de bevrijding draaide de klok niet meer terug, maar begon wel een Nieuwe Tijd. Vol idealisme, de blik de toekomst in, de grenzen over. De Europese samenwerking begon, het Verdrag van de Universele Rechten van de Mens kwam in 1948 tot stand. Nieuwe verhoudingen ontstonden. Hoe verhouden wij ons als Amsterdammers tot elkaar in onze Nieuwe Tijd? Wie zijn ‘wij’ eigenlijk? Is de vrijheid voor de een ook die van de ander?

Vanuit het Amsterdams 4 en 5 mei comité helpen we graag met nadenken over mogelijke vormgeving van een maaltijd. Daarnaast hebben we veel contact met andere geïnteresseerde organisatoren, dus de handen ineenslaan met partners in de stad kan ook, daar denken we graag over mee.

Doet u ook mee? Aanmelden kan via [email protected].

Klik hier voor meer informatie over de vrijheidsmaaltijden.