Sprekers 

Om half vier ging de middag van start met een plenaire sessie waarin drie sprekers aan het woord kwamen: Rob Streevelaar (Directeur NedPhO), Paul Morel (Stadsherstel) en Frans van der Avert (Algemeen directeur Amsterdam Marketing). 

Nederlands Kamerorkest en Stadsherstel 

Rob Streevelaar vertelt over het Nederlands kamerorkest in de NedPhO koepel. Het orkest is begin 2012 verhuisd naar deze locatie en voelen zich er erg thuis. Naast de schoonheid van de koepel is ook de akoestiek bijzonder goed. Paul Morel vertelt aansluitend over de geschiedenis van de locatie en het belang van Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel speelt een grote rol bij de zorg en het  behoud van monumenten in de stad. 

Amsterdam Marketing 2017 

Frans van der Avert sluit de sessie af met een presentatie over de plannen en activiteiten van Amsterdam Marketing voor 2017. De organisatie heeft komend jaar te maken met bezuinigen. Frans laat weten dat Amsterdam Marketing haar uiterste best doet om te zorgen dat de partners hier niets van gaan merken. 

Er is een strategie gemaakt waarin opnieuw wordt gekeken naar de functie van Amsterdam Marketing. Twee functies staan centraal: het gidsen en spreiden van bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad. Dit zal de organisatie doen met behulp van structurele, maar ook met nieuwe projecten. Hieronder vindt u een lijstje met de belangrijkste projecten van Amsterdam Marketing.

24H 
24H is een lokaal evenement dat in 2016 vijf keer plaatsvindt, waarbij de stad verdeeld wordt in de windrichtingen Oost, West, Noord, Zuid en Zuidoost. Met 24H worden de bewoners van de stad gestimuleerd om in contact te komen met ondernemers, buurtbewoners en culturele instellingen in hun eigen stadsdeel of juist in een ander stadsdeel.

Buurtencampagne 
Amsterdam Marketing focust zich met de buurtencampagne op het groter maken van de stad en op het spreiden van (herhaal)bezoekers. Voor de campagne zijn 11 buurten, die buiten het centrum gelegen zijn, geselecteerd. Aan de hand van 11 illustraties wordt het karakter van de campagnebuurten getoond. 

De Uit-campagne
De Uit-campagne is bedoeld om de cultuurparticipatie van bewoners en bezoekers te vergroten. Er gaan in 2017 een paar dingen veranderen aan de campagne. Zo gaat de jaarlijkse Uitmarkt reizen en is er nog onzekerheid omtrent de toekenning van subsidie.  

180 nationaliteiten
Om de 180 nationaliteiten die Amsterdam rijk is in beeld te brengen, verzamelt Amsterdam Marketing verhalen van alle 180 Amsterdammers en laat hen vertellen over hún Amsterdam. Iedere nationaliteit wordt geportretteerd en geïnterviewd.

Metropoolcampagne
De Metropoolcampagne 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' heeft tot doel om internationale bezoekers die in Amsterdam verblijven te verleiden om de regio te bezoeken. De regio wordt richting bovengenoemde bezoekers gepromoot in zes thema’s, om de citymarketing voor Metropool Amsterdam richting internationale bezoekers te vergemakkelijken. 

De dag werd traditioneel afgesloten met een borrel. We kijken terug op een geslaagde dag en hopen onze partners en relaties terug te zien bij de volgende Amsterdam Marketing Netwerkdag. 

Download hier de presentatie 
Bekijk hier de foto's