International diversity, Berlijn & Stad in Balans

Het programma startte in het Westergastheater, waar de middag werd geopend met een plenaire sessie. De video ‘international diversity’ gaf blijk aan de 180 nationaliteiten in Amsterdam, waarmee een kijkje werd gegeven in het leven van 12 inwoners met verschillende nationaliteiten. Mark de Kruijk, directeur van de Westergasfabriek, vertelde over de historie en plannen van het Westergasfabriekterrein, waarna Frans van der Avert, directeur Amsterdam Marketing, vervolgde met een korte speech over de voorgenomen bezuinigingen op Amsterdam Marketing, de plannen voor 2016 en de aanpak van Business Marketing. Vervolgens liet hij de nieuwe Businessfilm in première gaan.

Burkhard Kieker, CEO Visit Berlin, vertelde over de balans tussen de bewoners en bezoekers in zijn stad. Het voordeel van deze stad is de grote oppervlakte, waardoor toeristische trekpleisters meer verspreid zijn over de stad. Berlijn betrekt hun bewoners op vele manieren in de discussie over de  grote aantallen in bezoekersstromen, waardoor de stemming goed is en bewoners trots zijn op hun stad. Vervolgens besprak wethouder Kajsa Ollongren het onderwerp Stad in Balans in Amsterdam, waarbij zij aangaf dat de plannen in samenspraak met de bewoners gemaakt moeten worden.

Break out sessies

In vier break out sessies werden verschillende onderwerpen gepresenteerd en bediscussieerd. Eric van der Kooij, projectleider gemeente Amsterdam, sprak over de balans in de stad. Olivier Ponti, manager Research bij Amsterdam Marketing, gaf een presentatie over de congrescijfers van Amsterdam, gevolgd door een dieper inzicht op de business propositie met de kernwaarden Open Mind, Sharp Business. De marketingplannen voor 2016 werden uiteengezet door Geerte Udo, clustermanager Marketing bij Amsterdam Marketing en tot slot werd de strategie en toolkit Business Marketing van Amsterdam Marketing gepresenteerd door Mariken van den Boogaard.

Balans Lagerhuis debat

De dag werd vervolgd met het Grote Balans Lagerhuis Debat, waarin de bewoners enerzijds en bezoekers/bedrijven anderzijds stellingen konden bediscussiëren. Alexander Kluit van Apollo Hotels & Resorts ging naar huis met een ‘made in Amsterdam’ pakket, hij werd geprezen over zijn positieve en oplossingsgerichte houding.

Presentaties en foto's

We kijken terug op een geslaagde dag en hopen onze partners en relaties terug te zien bij de volgende Amsterdam Marketing Netwerkdag op 10 december 2015.