Partner worden

Als publiek-private organisatie is Amsterdam Marketing, zowel financieel als in haar activiteiten, afhankelijk van een uitgebreid partnernetwerk. Voor...

Aanleveren agendagegevens

De agendagegevens worden ingevoerd in de database NDTRC (Nationale Databank Toerisme, Recreatie & Cultuur). De NDTRC dient als basis voor de agenda in...

Nieuwsbrief

Amsterdam Marketing brengt maandelijks een e-mail nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt naar partners, donateurs en relaties van Amsterdam Marketing...

Mediatarieven

Amsterdam Marketing beschikt over verschillende communicatiemiddelen voor een optimaal bereik van diverse doelgroepen, zowel nationaal als internation...

Metropool Amsterdam Club

De Metropool Amsterdam Club (MAC) is voor partners die investeren in de internationale bekendheid en reputatie van de Metropool op de lange termijn. D...

Bijeenkomsten

Amsterdam Marketing organiseert per jaar verschillende bijeenkomsten. Partners en relaties worden hier uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken ...