Onder het motto ‘I amsterdam’ profileert Amsterdam Marketing de Metropool Amsterdam als internationale woon- en werkmetropool, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties. Amsterdam Marketing kent drie clusters: Marketing, Dienstverlening en Relaties. Daarnaast is er een aantal stafafdelingen die voor alle clusters werken, zoals Pers en Corporate Communicatie, Financiën, Human Resources, Publishin en Digital Media

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van Amsterdam Marketing zijn:

  • Marketing en promotie van Metropool Amsterdam (gidsfunctie)
  • Cultuurparticipatie bewoners
  • Onderzoek, analyse en advies
  • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
  • Beschikbaar stellen van expertise
  • Uitvoeren van informatieve en receptieve diensten

Doelgroepen

Amsterdam Marketing voert haar activiteiten uit in het belang van de gehele metropool. In eerste instantie richten wij ons op de primaire doelgroepen van citymarketing; bewoners, bezoekers en bedrijven.

De bewoners van Metropool Amsterdam zijn onze ambassadeurs en gastheren. Onder bezoekers vallen toeristische en zakelijke bezoekers uit Nederland en het buitenland. Bedrijven betreffen Nederlandse en buitenlandse organisaties die investeren in Metropool Amsterdam of zich hier vestigen vanwege het gunstige vestigingsklimaat.

Om de primaire doelgroepen te bereiken, spelen daarnaast beïnvloeders een belangrijke rol. Dit zijn intermediaire partijen zoals media en PCO’s (professional congress organizers).

Opdrachtgevers

Amsterdam Marketing voert haar kernactiviteiten uit in opdracht van overheden, publiek-private en private organisaties in Metropool Amsterdam. Amsterdam Marketing is een not-for-profit organisatie. Dit betekent dat wij werken zonder winstoogmerk. Onze extra inkomsten investeren wij rechtstreeks in de gezamenlijke doelen. De gemeente Amsterdam is onze  grootste opdrachtgever, waarbij wij nauw samenwerken met amsterdam inbusiness, Economische Zaken, de bestuursdienst van Gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en het Expatcenter. Door integratie van de gemeentelijke activiteiten op het gebied van citymarketing vergroten we het rendement en de efficiency.