De strategie richt zich op de touroperators die reizen aanbieden aan de doelgroepen die vaker de stad bezoeken, de zogenaamde herhaalbezoeker. Dit zijn met name bezoekers uit Duitsland,

Verenigd Koninkrijk en steden in de Verenigde Staten zoals New York City. Zeker met betrekking tot de spreiding van bezoekers zijn deze doelgroepen relevant. De overige markten die Amsterdam Marketing de afgelopen jaren proactief heeft benaderd, zullen vanaf 2016 reactief benaderd worden. Dit zijn Spanje, Italië, Frankrijk, Zuidoost-Azië en vanaf 2017 ook China, Rusland en Brazilië. Het doel hiervan is het verder uitbreiden (imago verbreding) van het beeld van Amsterdam en wat de stad te bieden heeft. Amsterdam Marketing werkt hierin nauw samen met het NBTC en de Holland allianties. 

De activiteiten die Amsterdam Marketing voor 2016 heeft gepland zijn: 
  • Amsterdam Marketing zet voor het informeren en inspireren van de reisindustrie in op het ontwikkelen van een digitale Travel Trade toolkit. Het online platform wordt geprofessionaliseerd.
  • Op de Travel Trade website wordt meer aandacht besteden aan itineraries, trade partners, events en openingen. 
  • Er wordt een module ontwikkeld waarmee touroperators en andere geïnteresseerden makkelijk een itinerary/FAM Trip kunnen samenstellen en zo bij de juiste partijen uitkomen. 
  • Verzenden van zes Engelstalige digitale nieuwsbrieven naar touroperators en travelagents wereldwijd.
  • Productie en verspreiding van een Travel Trade City Map.
  • Het organiseren en faciliteren van FAM Trips (in samenwerking met KLM).
  • Het faciliteren en organiseren van de Holland Alliantie mega-FAM Trip in oktober in samenwerking met NBTC, Schiphol en KLM.

Kortom, wij blijven graag met u de Travel Trade markt bewerken maar op een nieuwe manier die past bij de kansen en mogelijkheden van 2016! 

Heeft u nog specifieke vragen of aanbevelingen over de Travel Trade aanpak? Dan kunt u contact opnemen met: [email protected].