Partners met een pluspakket kunnen hun gegevens in deze Trade Finder controleren. Als er gegevens missen of niet correct zijn kunnen partners met een pluspakket dit doorgeven via [email protected]

De Trade Finder kunt u hier vinden.

Specificaties voor het aanleveren zijn:
- Tekst max. 250 woorden, Engelstalig
- Beeldmateriaal:
• Maximaal 8 beelden
• Afmeting: minimaal 1800 pixels breed en 1020 pixels hoog
• Formaat: landscape format (d.w.z. een ‘liggende’ afbeelding)
• Grootte: maximaal 1MB per afbeelding
• De foto’s moeten rechtenvrij zijn.