Voorheen werkte de vragenlijstapplicatie continu online, als web survey vanaf een mobile device (iPad). Bij gebrekkige internetverbinding kostte het laden van de pagina’s met de volgende vraag soms enige seconden. Nu wordt de complete vragenlijst, inclusief alle vertalingen, routing en hotellijsten, vooraf op de iPad geladen. De enquêteurs kunnen daarom overal – op het strand in Zandvoort, op de kade in Volendam, in de bloemenvelden bij Lisse, op het dak bij Nemo of in het souterrain van Van Gogh – ook offline werken, zonder internetverbinding.

“Ik hoef een bezoeker nooit meer te laten wachten op de volgende vraag, hoe slecht de dekking ook is. Ik weet nu altijd zeker dat alles vlot verloopt, ook op lastige plekken. Dat werkt lekker!” Aldus een tevreden enquêteur.

Interviews voor het bezoekersonderzoek Metropool Amsterdam zullen nog tot het einde van het jaar worden afgenomen. Halverwege 2016 zullen de resultaten worden gepubliceerd.