Burgemeester Eberhard van der Laan opende de avond: “Amsterdam zal nooit iets verbieden. Creativiteit en eigenzinnigheid verdienen de ruimte, zeker nu. Mooi dat ook city marketing organisatie Amsterdam Marketing dit omarmt.”

Frans van der Avert, algemeen directeur Amsterdam Marketing gaf een presentatie over city marketing in 2015. Van der Avert sprak over de eigenwijsheid van de hoofdstad en hoe dit ook tot uiting komt in de activiteiten van de city marketing organisatie.

Rebelse Stad

De documentaire Rebelse Stad wil de omstandigheden bloot leggen op grond waarvan de reuring in de jaren zestig in Amsterdam kon ontstaan. Daarbij speelt de oorlog een belangrijke rol, de wederopbouw, het ontstaan van een jeugdcultuur eind jaren vijftig en de protestbeweging tegen nucleaire bewapening en Vietnam oorlog. De (ludieke) ontworsteling van de jeugd aan het keurslijf van de gezapige burgerij in combinatie met het opkomend anarchistisch gedrag tegenover de regentencultuur leidde tot een explosief mengsel dat de jaren zestig in vlam zette en de oprichting van Provo tot gevolg had.