Een belangrijk onderdeel van het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' is het stimuleren van productontwikkeling om de verschillende toeristische karakters binnen de Metropool Amsterdam te versterken. Om het bedrijfsleven te stimuleren deze karakterontwikkeling vorm te geven is er dit jaar een bedrag van EUR 40.000 beschikbaar gesteld voor promotie- en stimuleringsactiviteiten. Het aanvraagformulier met bijbehorende criteria is nu beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 24 maart. 

Download

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.