De bijeenkomst stond in het teken van de marketingactiviteiten die Amsterdam Marketing onderneemt, waarbij werd aangegeven waarom een en ander geïnitieerd wordt. Daarnaast werd een deel van de bijeenkomst besteed aan gesprekken over de wensen en denkbeelden die leven binnen de  culturele sector.

Het programma zag er als volgt uit:
  • • Frans van der Avert, algemeen directeur Amsterdam Marketing: Welkomstwoord en korte toelichting over het werkveld van Amsterdam Marketing;
  • • Nico Mulder, manager Consumer Marketing: De plannen van Amsterdam Marketing op het gebied van de cultuurmarketing 
  • • Sandra Poelmann, Accountmanager Cultuur: Voorstelronde + uitleg over de afdeling Cultuurrelaties

Daarna volgden er vijf break-outsessies:
  1. - Print Samenstelling en keuzes bij de magazines zoals de Uitkrant en de A-Mag
  2. - Online media Welke digitale middelen zijn er en hoe werkt de website? Hoe worden bezoekers gegidst en welke ontwikkelingen staan er op de planning? Hoe lever je aan/wat is het invoerbeleid?
  3. - Partnership Uitleg over wat een partnership inhoudt en hoe het partnership er in de toekomst uit zal zien;
  4. - Conversie Hoe wordt het bezoek aan de website Iamsterdam.com effectief gemaakt en hoe verloopt het doorlinken? Verder werden er ook tips en tricks in conversie, LMTS en ticketverkoop gegeven.
  5. - Marketing Hoe kiest Amsterdam Marketing haar campagnes en op welke consumenten richt Amsterdam Marketing zich. Verder werden ook de marketingplannen voor 2016 toegelicht.
Een korte inventarisatie na afloop van de bijeenkomst gaf een positief beeld. De deelnemende instellingen waren enthousiast over de break out-sessies. Verschillende deelnemers gaven aan het op prijs te stellen dat Amsterdam Marketing ook in de toekomst regelmatig een UITwisseling blijft organiseren.