The Amsterdam Inspiration Days is de nieuwe vorm voor de MICExperience. Niet langer één groot event, maar een drietal kortere en kleinere evenementen, met minder partners en minder planners, maar meer doelgerichtheid. Deze nieuwe opzet maakt de organisatie voor partners eenvoudiger en deelname voor planners aantrekkelijker.

Het motto ‘I amsterdam’ werkt als paraplu waaronder de MICE-partners hun kernteam en bijzondere gelegenheden, zoals Koningsdag, het EK Atletiek of Sail, als trekker kunnen inzetten om planners te werven. Het is aan de MICE-partners om een gezelschap te vormen met gelijkgestemden. Hierdoor komen er per Inspiration Day voor iedere deelnemende partner geschikte planners.

Welk kernteam gaat de eerste Amsterdam Inspiration Days pilot realiseren?

Neem daarbij de volgende punten in overweging:

  • Storytelling Amsterdam
  • Kernteam deelnemers (branche)
  • Doelgroep (welke meetingplanner?)
  • Thema (op welke manier wil je de meetingplanner inspireren en informeren?)

In eerste instantie gaan wij ervan uit dat een aantal partners elkaar zullen vinden en zullen wij niet een loting of inschrijving op een event organiseren. Amsterdam Marketing is benieuwd naar uw ideeën en ontvangt graag een opzet en het gekozen kernteam per e-mail: [email protected]

Voor een verdere uiteenzetting van het doel, de inhoud en de verwachting van ieders verantwoordelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling Business Marketing via [email protected]. Wij delen graag het volledige document.