Sprekers

De middag ging van start met een plenaire sessie waarin drie sprekers aan het woord kwamen: Henk Markerink (directeur Amsterdam ArenA), Ruud Veltenaar (filosoof) en Frans van der Avert (directeur Amsterdam Marketing)

Amsterdam ArenA

Henk Markerink vertelt over de duurzaamheidsinitiatieven van de Amsterdam Arena en de toekomstplannen daarvoor. Het opgerichte Amsterdam ArenA Innovation Center is een proeftuin voor creatieve oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken zoals mobiliteit, afval, energie en connectiviteit. Het Amsterdam ArenA Innovation Center is gericht op innovaties voor het smart maken van Amsterdam Zuidoost, zowel voor bedrijven als bewoners. Ook wordt hard gewerkt aan de transformatie van de Amsterdam Arena dat in 2020 gereed is.

Amsterdam Marketing

De kernopdracht van Amsterdam Marketing is het bouwen aan betere reputatie en het gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers. Frans van der Avert spreekt over de doelen en activiteiten voor de drie doelgroepen voor dit jaar en verder. Daarnaast onderneemt Amsterdam Marketing met diverse partners initiatieven om de leefbaarheid in de stad te vergroten. In 2018 ligt de focus op het uitvoeren van meer projectopdrachten en het delen van de kennis. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen is een belangrijk punt voor de organisatie.

Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar neemt ons mee in de wereld van 2025-2030 en hoe de wereld waarin we wonen, werken en recreëren verandert en wat voor mega impact dat heeft op onze maatschappij, samenleving, business en onszelf. Zo voorziet hij dat onze focus verschuift van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Het afscheid van de tweede industriële revolutie maakt plaats voor een nieuwe visie op wederzijdse afhankelijkheid en de zelfredzame samenleving. Ongelijkheid is niet langer een groeimarkt en delen is het nieuwe hebben.

Na de plenaire sessie vonden een viertal break-out sessies plaatst over de kerncijfers, hoe groot is Amsterdam, de kracht van citymarketing en napraten met Ruud Veltenaar.