In de monitor wordt de stand van zaken van de Amsterdamse musea in beeld gebracht. De gids maakt de kansen en mogelijkheden inzichtelijk rondom samenwerking binnen deze sector. Tevens geeft Amsterdam Marketing informatie over het bezoekersonderzoek en de I amsterdam City Card. 

Klik hier voor de Amsterdam Museum Monitor. 

De I amsterdam City Card is een van de meest verkochte hospitality producten van Amsterdam Marketing en wordt voornamelijk door internationale bezoekers aangeschaft. Negentien musea die lid zijn van het OAM (overleg Amsterdamse Musea) verkopen de I amsterdam City Card op locatie. In de monitor zijn ook correlatie overzichten van musea te vinden, waarmee inzicht wordt verkregen in de verschillende activiteiten die de houder van de I amsterdam City Card gedurende zijn verblijf onderneemt. In 2016 zal een vervolg worden gegeven aan deze samenwerking.